Living Life Ministries
             
 

 

Velkommen til Living Life Ministries. Vi er en tverrkirkelig forening har som mål å bringe Guds kjærlighet til medmennesker gjennom samtaler, bønn og helbredelse.

Fokuset vårt har i den senere tiden vært den internasjonale delen av tjenesten.

Vi ber gjerne for deg og vi erfarer at Gud svarer bønn. Mange mennesker er blitt helbredet for ulike sykdommer og plager når vi har fått lov å be for dem i Jesu navn.

 
         
  Misjonsoffensiv i Uganda, desember 2014  
         
 

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Matt 28. 19-20

 

Vi er kalt til en to ukers misjonsoffensiv i Uganda i desember. Kostnadene for denne er beregnet til 50.000 kr, men for å komme i mål trenger vi fortsatt omtrent 30.000 kr. Det er med håp og frimodighet vi ber våre søsken i Herren om støtte. Bidra etter evne, og slik Den Hellige Ånd leder deg til.

Vår agenda er at mennesker skal møte Gud som sin far og motta frelsen gjennom hans korsfestede og oppstandne sønn, Jesus Kristus. Margaret Saltrøe har en profetisk og apostolisk salvelse, og fungerer i flere åndsgaver. Vi erfarer at tegn og under også i dag er en døråpner for evangeliet, slik det var det på Jesu tid. Vi ser at Jesus leger både fysiske og psykiske plager, når vi ber for mennesker i Hans navn!

Mark 16. 20 Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.

Misjonsoffensiven har som mål å bringe nye mennesker til Kristus. Vi har et kall til to menigheter ikke langt fra hovedstaden Kampala og vil sammen med dem holde åpne folkemøter. Den ene av disse holder til i en landsby som er gjennomsyret av hekseri og trolldom. Få har våget å forkynne evangeliet der til nå. Vi er nødt til å være fylt av, og ledet av, Den Hellige Ånd når evangeliet skal forkynnes der til menneskers frelse.

Vi vil også ha møter i vår egen menighet og styrke og inspirere dem til å stå fast i arbeidet. En misjonsoffensiv blir det også der.

Vi håper at du eller din organisasjon kan være med å gjøre misjonsoffensiven mulig. Vi har også et stort behov for nye partnere som kan støtte arbeidet vårt mer jevnlig. Bidra slik Gud legger det på ditt hjerte!

 

 
         
  Living Life Ministries på nett  
         
 

Living Life Ministries har en egen Facebookside.

Klikk "Liker"-knappen i dag hvis du er på Facebook og gå ikke glipp av nyheter fra Living Life Ministries.

Eller kanskje er du p:
Google+

Vi har en egen Youtube-kanal hvor du kan blant annet se Margaret forkynne.

  Facebook  
         
 
 
  
30/08 2014, Tor Saltrøe